Single post

“Slit och släng”-trenden måste upphöra

Mycket i samhället, och i sociala sammanhang, bygger på konsumtion av olika slag. Landet och företagen strävar efter tillväxt, och vi som invånare och kunder ska konsumera för att den ekonomiska tillväxten ska fortsätta. När vi pratar fysiska ting som till exempel prylar, kläder och heminredning så går det åt resurser för tillverkningen av vart och ett av dem, vilket i sin tur leder till en ohållbar spiral. Vi kan inte bara handla nytt utan att det tär på jordens resurser. Därför måste “slit och släng”-trenden upphöra.

Återanvänd eller återvinn

I strävan efter minskad konsumtion och “slit och släng” finns en ny, rätt så extrem, trend som kallas “zero waste” vilket betyder noll avfall. Det innebär att hushållet försöker minska ner sitt avfall och sin förbrukning av jordens resurser till så nära noll de kan. Men även om det inte känns rimligt att dra det så långt, så kan du börja tänka på några saker i taget. Till exempel konsumtionen av heminredning ökar kraftigt än idag, ett område där många köper nytt och byter ut med tiden. Oftast inte för att det är obrukbart eller trasigt det som ska bort, utan för att man har tröttnat eller trenden har ändrats. Hur kan vi då gå tillväga för att minska slöseriet? Går det till exempel att återanvända eller återvinna?

Finns hjälp att få

Kanske kan du hitta egna sätt att återanvända heminredningen du vill byta ut. Ibland räcker det med mindre förändringar utan att slänga ut och köpa nytt. Men om du själv inte har någon idé på hur heminredningen kan undvikas att bli bortkastad så har förhoppningsvis någon annan det. Det går alltid att prova att sälja eller skänka vidare via försäljningssidor på nätet eller olika appar som är på intåg inom begagnatmarknaden nu. Men kanske är det även så att det är hela möbleringar eller bohag och du inte känner att du har tiden att lägga ner själv. De bästa tipsen är då att kontrollera om det finns lämpliga secondhandbutiker, hjälp organisationer eller att anlita flyttfirma göteborg, Stockholm eller andra större städer, som kommer och tar hand om det åt dig.

theme by teslathemes
tesla